Betalningspåminnelse

Ibland så händer det att kunder inte betalar i tid, därför finns betalningspåminnelse funktionen som gör det möjligt att aktivera så att det automatiskt skickas ut en betalningspåminnelse X dagar efter förfallodatumet på en faktura, eller ett förslag på autogirodragning. Det finns möjlighet att aktivera en andra påminnelse också. När påminnelse skickas ut så läggs valfri påminnelseavgift samt ränta på ursprungliga beloppet. När kunden betalar så prickas faktura och avgiften av automatiskt samt även bokförs per automatik om ni kör vårt integrerade sidoordnade bokföringsprogram.