facebookDashboard – Zoezi

Dashboard

För smidigare navigeringen och snabbare agerande i systemet används standarda dashboards, som inkluderar båda snabbknappar och interaktiva tabeller:

  • – ”Schema”;
  • – ”Ekonomi”;
  • – ”Ekonomi – kontroll”;
  • – ”Reception”;
  • – ”Instruktör”;
  • – ”Gruppträning”.

Det går både att anpassa befintliga dashboards och skapa nya utifrån mallar!

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.