facebookSISU (lärtimme, uppmärkning) – Zoezi

SISU (lärtimme, uppmärkning)

Smidig märkning av SISU-lärtimmar på aktivitetstyper.

Aktiviteterna går sedan enkelt att få ut i en rapport som underlag till rapporteringen till SISU.