facebookInpassering – Zoezi

Inpassering

Kunders ankomster registreras antingen genom taggläsare eller manuellt (skriv in kundens namn/e-post eller annat identifierbart) av personal med Inpassering.

Personal får även information om medlemmen och eventuella skulder vid en inpassering.

– Närvaroregistrering sköts automatiskt vid inpassering i samband med bokning;
– Automatisk nedräkning av klippkort vid inpassering;
– Komplettera gärna med Tidomat låssystem för en bättre helhet.

För att inpassering ska kunna ske genom att kunderna drar ett kort behöver ni aktivera stöd för beröringsfria kort/taggar.

Vi är återförsäljare för både kortläsare och kort med eget tryck.

Har ni ett befintligt system för låsta dörrar med RFID-tagg eller magnetkort så kan ni kontakta oss för att se över möjligheten att koppla in inpasseringen mot ert befintliga lås.

För att få ytterligare statistik över inpasseringar rekommenderar vi aktivering av tillvalet ”Statistik och rapporter”.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.