facebookInpassering – Gymsystem

Inpassering

Med inpasseringsmodulen får ni möjlighet att registrera medlemmarnas ankomster till gymmet. Detta kan göras genom att ni skriver in kundens namn/e-post eller annat identifierbart vid inpassering vilket registreras i systemet och ni får historik över dagens inpasseringar. Dessutom får ni vid kundens inpassering information om huruvida kunden har ett giltigt träningskort samt övrig information om till exempel eventuella skulder. För kunder med klippkort räknas tillfällena ner automatiskt med hjälp av inpasseringsmodulen. För att inpassering ska kunna ske genom att kunderna drar ett kort behöver ni aktivera stöd för beröringsfria kort/taggar. Vi är återförsäljare för både kortläsare och kort med eget tryck. Har ni ett befintligt system för låsta dörrar med RFID-tagg eller magnetkort så kan ni kontakta oss för att se över möjligheten att koppla in inpasseringen mot ert befintliga lås. För att få ytterligare statistik över inpasseringar rekommenderar vi aktivering av Statistikmodulen.

inpassering