facebookParakey till låsta dörrar – Zoezi

Parakey till låsta dörrar

 

Med Parakey får ni möjlighet att låta kunder och personal öppna låsta dörrar genom Parakeys mobilapp och inpasseringssystem.

Användare med träningskort som tillåter inpassering läggs automatiskt in i ert Parakey-system och inpasseringar läses sedan in i Zoezis tjänst.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.