facebookTidomat låssystem – Zoezi

Tidomat låssystem

Kunder och personal ges möjlighet att öppna låsta dörrar med kort eller tagg via Tidomat låssystem.

Ni styr vilka träningskort som ska tillåtas inpassering och för vilka dörrar det gäller. Alla som har giltiga träningskort kan tillåtas inpassering.

– Kunder med träningskort kan öppna dörrar under och utanför receptionstider
– Styra inpasseringsmöjligheter gällande vilka dörrar och vilka tider
– För att låsa upp utan fysiska kort eller taggar kan ni använda Mobil inpassering

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.