facebookKundhantering – Gymsystem

Kundhantering

Grundsystemet innehåller lagringsverktyg för att samla gymmets kunder. Kunderna kan antingen registrera sig online på gymmets hemsida eller bli registrerade av personal på plats på gymmet.

Alla kunder är lätta att hitta med hjälp av vår sökfunktion och för varje individ kan kontaktuppgifter och övrig information såsom eventuella skulder sparas.

Genom att all information om kunderna sparas i systemet kan ni enkelt sortera ut listor med vald kundgrupp och följa upp bland annat provträningskunder och de kunder vars träningskort snart går ut.

Från alla sammanhang där kunden visas (sökning, bokningslistor, etc) kan ni alltid öppna kundens informationssida.

Beroende på vilka moduler ni har aktiverade kan ni få ytterligare funktioner för kundhantering.

För varje kund kan en bild läggas in vilken visas i samband med inpassering och på kundens informationssida.

På kundens informationssida ser ni även kundens inpasseringar, träningskort, kommande betalningar och bokningar samt lägga till träningskort och information.

Dessutom kan ni göra mejl- , notis- och SMS-utskick till kunden direkt från dennes informationssida. Kunderna kan sparas som antingen privatpersoner eller företag.