facebookKundhantering – Zoezi

Kundhantering

Grundsystemet innehåller lagringsverktyg för att samla gymmets kunder. Kunderna kan antingen registrera sig online på gymmets hemsida eller bli registrerade av personal på plats på gymmet. Sparade uppgifter om ålder, kön, intresseområden och grupp kan användas för automatiskt begränsa vilka av kunderna som ska kunna boka pass av en viss aktivitetstyp.

Alla kunder är lätta att hitta med hjälp av vår sökfunktion och för varje individ kan kontaktuppgifter och övrig information såsom eventuella skulder sparas.

Genom att all information om kunderna sparas i systemet kan ni enkelt sortera ut listor med vald kundgrupp och följa upp bl.a. provträningskunder och de kunder vars träningskort är frysta eller snart går ut.

Från alla sammanhang där kunden visas (sökning, bokningslistor, etc) kan ni alltid öppna kundens informationssida.

Beroende på vilka moduler ni har aktiverade kan ni få ytterligare funktioner för kundhantering.

På kundens informationssida ser ni även kundens inpasseringar, träningskort, kommande betalningar och bokningar samt lägga till träningskort och information.
För varje kund kan en bild läggas in vilken visas i samband med inpassering och på kundens informationssida.

Dessutom kan ni göra mejl-, notis- och SMS-utskick till kunden direkt från dennes informationssida.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.