facebookFörenkla nykundsregistrering – Zoezi

Förenkla nykundsregistrering

Hämta personuppgifter för en enklare registrering av nya kunder och medlemmar ur SPAR – Statens personadressregister.

Som användare kan du ange personnummer för att sedan med ett knapptryck automatiskt mata in resterande personuppgifter som finns att hämta. Detta låter dig spara tid i registrering av nya medlemmar och säkerställer att ni får rätt uppgifter.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.