facebookJournal – Zoezi

Journal

Skapa dokumentation för varje enskild kund via Journalen.

Journalen kan exempelvis användas för att journalföra träningsmål, genomförda moment och prestationer. Det är enkelt att se när varje notering har gjorts då anteckningarna datumstämplas. Det går även att se vem som har skrivit anteckningarna för bättre spårbarhet.

Kunderna kan själva inte se sin journal såvida de själva inte begär ut information, annars är det enbart personalen som kan se det.

För att följa GDPR är det viktigt att poängtera att detta tillval inte ska användas för att dokumentera medicinsk data.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.