facebookJournal – Gymsystem

Journal

För att ge kunden bästa service så kan ni på ett kundkort enkelt föra journal över vad som gjorts tidigare och skriva ner noteringar för framtiden. All journal text sparas på den specifika kunden. Det kopplas även till den personal som skrev det samt vilket datum som det skrevs. Ni kan då enkelt följa utvecklingen för kunden och ge kunden bästa möjliga hjälp.