facebookNärvarohantering – Zoezi

Närvarohantering

Låt personal logga beläggning på pass med aktiverat tillvalet Närvarohantering.

Det går enkelt att pricka av vem som är på plats och vem som inte är. Detta går att göra både manuellt via personal, genom incheckning eller inpassering.

På närvarolistor raderna med kunder med skuld visas i röda färgen och deras aktuella skuldbelopp.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.