facebookRoller – Zoezi

Roller

Det första användarkontot som startas har Ägarrollen och innehar därmed alla behörigheter på alla aktiverade moduler.

Genom att vidare tilldela de anställda olika roller bestämmer ägarkontot vad varje anställd har rätt att göra i systemet.

Från början finns två andra roller som de anställda kan tilldelas: Administratör och Instruktör – det som skiljer är vilken tillgång till moduler och vilken behörighet att ändra i varje modul rollen har.

Vilka moduler varje roll har behörighet till kan ni enkelt anpassa efter era behov.

Utöver de tre standardrollerna kan ni utforma ytterligare roller där ni själva från början definierar behörigheten.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.