facebookNärvaroapp – Zoezi

Närvaroapp

Med Närvaroappen utökar ni funktionaliteten i det smidiga bokningssystemet.

Närvaroappen fungerar mycket bra på mobila enheter så att ni kan använda den via en smartphone eller surfplatta i samband med själva passet.

Med tillvalet ”Närvarohantering” aktiverad så kan ni enkelt pricka av vilka som är där och vilka som inte är där samt få upp information om vad kunden har för träningskort.

Har ni Bildmodulen så visas även bilderna på kunderna. Efter som ni lätt når kundens sida från Närvaroappen kan ni lägga till bild och träningskort direkt.

Markerar ni att en kund med klippkort är närvarande så räknas dennes klippkort ner.

Med Inpasseringsmodulen aktiverad markeras alla som är anmälda på passet och passerar in som närvarande automatiskt.

Ni kan även direkt i Närvaroappen registrera nya kunder och nya bokningar på passet.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.