facebookVarningssystem – Zoezi

Varningssystem

Med tillvalet ”Varnings- och spärrhantering” varna och spärra kunder med upprepad utebliven närvaro från bokade gruppaktiviteter automatiskt.

Vid aktivering av varnings- och spärrhantering kan bokade grupp-pass som inte genomförs av kunden ge denne en varning. När kunden har fått för många varningar spärras denne från att boka in sig på nya pass en period.
Ni kan ställa in hur många varningar en kund ska kunna få innan spärr aktiveras samt hur länge spärren ska vara.

– Personal kan manuellt lägga till varningar oberoende av passbokning;
– Personal kan stryka varningar och spärrar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.