facebookÖverblick – Zoezi

Överblick

Vad hämtar statistik ”Överblick” (… /staff#/statistics/overview) siffrorna från?

Snabfakta:
Aktiva medlemmar:

Kunder som har ett aktivt träningskort där validTOdate inte passerat eller är ett löpande träningskort, samt att träningskortet tillåter inpassering, passbokning eller är ett resursbokningskort, eller klippkort som har klipp kvar.

SMS denna månad:

Antal sms skickade från den första denna månad man är inne på.

Inpasseringar:

Räknar samtliga inpasseringar, oavsett om det är samma person flera gånger samma dag, eller i olika typer av dörrar, läsare, qr-koder.

Sålt senaste månaden:

Går på första dagen förra månad till sista förra denna månad. På saker som är markerade som betald under den tidsperioden. Räknar inte med krediterat belopp.
Räknar även med sådant som markerat som betalt med betalsätt som inte bokförs i systemet.
räknar dock bort utbetalningar av värdekort.

Ekonomidiagrammet

Diagrammet räknar på samma sätt som sålt senaste månad men visar det som en graf istället.

Resursboknignar

Räknar antal block bokade den månaden, gör man multibokning med flera tider så räknas varje tid för sig. Samma sak om 2 bokar samma tid om det finns kapacitet, så räknas det som 2 bokningar.
Statistikens antal påverkas även av tjänstetiden, så om man ändrar tjänstetiden och har bokningar som är kortare/längre så kan det påverka antalet.

Kunder med giltigt träningskort

Räknar bara på de kunder som faktiskt ligger kvar i databasen, så borttagna kunder kommer inte räknas med.
Går på giltigt till tiden, så även om klippkort tar slut före, så räknas de som en aktiv kund ända tills giltigt till tiden passerar.

Inpasseringar graf

Samma som snabbfakta beräkningarna fast i grafformat.

Könsfördelningen

Går utifrån personnumret på kunden

Veckofördelningdiagramet

Samma beräkning som inpasseringarna, tidsperioden är all tid som systemet kört.

Fördelning av träningskort

Hur fördelningen är bland träningskort som är aktiva just nu bland kunderna. Men för att de ska synas där måste det tillåta passbokning. Annars så räknas det inte med som träningskort.

Resursträningskort sålt senaste månaden.

Visar alla resursboknings träningskort som sålt från den 1 denna månad till dagens datum.

Produkter sålt senaste månaden

Visar alla produkter, inklusive presentkort och värdekort som sålts från den första till dagens datum.
OM något krediteras och pengar sätts in på värdekort så läggs det på som en i denna diagram.

Flest besök

Räknar i alla läsare om man inte valt filter på dörr, räknar som alla andra inpasseringssiffror.

Mest aktiva på pass

Går på närvarande.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.