facebookPrivacy Policy – Zoezi

Privacy Policy

Personuppgifter

Vi kan många gånger behandla dina personuppgifter i egenskap till personuppgiftsbiträde till vår kund som du har ett avtalsförhållande med (”Kunden”). I vissa fall kan vi dock behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig för de egna ändamål som beskrivs nedan. Detta kan till exempel ske när vi har åtagit sig att utföra registervård genom kontroll, avstämning och komplettering av dina namn- och adressuppgifter som finns registrerade hos Kunden. Sådan registervård sker genom avstämning mot och inhämtade av kompletterande information från offentliga källor, såsom Statens Personadressregister (SPAR). Uppgifterna som inhämtas från sådana offentliga källor kommer överföras till Kunden för att därefter raderas hos oss inom senast inom 30 dagar.

Vårt ändamål med sådan behandling är att kunna erbjuda våra kunder en effektiv och säker funktion för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas är korrekta och aktuella (så kallad registervård). Vår bedömning är dels att vi har ett så kallat berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål, dels att dina personuppgifter kan behandlas med stöd av det berättigade intresse som Kunden har av att hålla dina personuppgifter korrekta och aktuella. Vår bedömning är att du inte har motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som talar mot behandlingen och som väger tyngre.

Cookie

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sajten du besöker begär att få spara på din dator. Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Cookies används på de flesta sajter för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Detta är en förutsättning för att du exempelvis ska kunna förbli inloggad, istället för att vara tvungen att logga in på nytt varje gång du byter sida på sajten.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella sajten.

Den andra typen kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras cookien temporärt i din dators minne, för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur använder sig Zoezi av cookies?

Zoezi använder sig av cookies för att tekniskt autentisera våra kunder efter inloggning. Vi har en ytterligare säkerhetsfunktion som avslutar autentiseringscookien. Efter 30 dagars inaktivitet loggas du ut automatiskt.

Vi använder följande utomstående cookies för Tjänsten:

  • Google Analytics – för statistik,
  • Stripe – för kortbetalningar.

Hur väljer man bort cookies?

Du kan göra inställningar i din webbläsare som gör att du blir informerad om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja om du vill att din webbläsare automatiskt ska neka användandet av cookies. Du kan också radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du själv kan styra över användandet av cookies.

Tänk på att avaktiverade cookies kan förhindra delar av vår webbplats från att fungera korrekt så som inloggning.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.