facebookRapporttyp – Zoezi

Rapporttyp

Färgdiagram. Ett färgdiagram eller heatmap används för att visa hur många eller hur mycket som vi har av något, visualiserat i en årskalender. Desto starkare färg, desto fler/mer, men svagare färg betyder färre/mindre. Det kan användas för att visa antalet bokningar, intäkter, antal nya kunder, antal inpasseringar m.m.:

Stapeldiagram. Ett stapeldiagram är likt ett linjediagram ett diagram med tid på X-axeln och antal eller summa på Y-axeln:

Jämförelse. För att kunna använda Jämförelse behöver det finnas minst två andra rapporter som går att jämföra med varandra. De typer som går att använda är linjediagram och stapeldiagram. Resultatet blir ett diagram där de två ställs bredvid varandra:

Karta. Typen Karta används för att visuellt placera ut kunder eller resurser på en karta. För att kunder ska bli synliga på kartan behöver fältet Position användas på kunden. Gå till Inställningar” > Kundinformation, leta upp Position, klicka på Visa” > ”Spara:

Linjediagram. Ett linjediagram är ett tidsdiagram där X-axeln representerar tid och Y-axeln representerar antal, summa eller liknande:

Lista. Lista är den vanligaste och mest avancerade typen av rapport. Den möjliggör lista på kunder, träningskort, sålda varor mm. Det går att gruppera/summera på olika fält, exempelvis kan man antingen plocka ut en lista på samtliga sålda varor under en viss tid. Om man väljer att gruppera på produkttypen så får man istället den totala summan per produkttyp. Det går att välja vilka kolumner som ska visas, i vilken ordning, och hur hela listan ska sorteras. Samtliga kundflikar som visas under ”Kunder” > ”Sök”, är exempel på rapporter av typen Lista:

Nyckeltal. Nyckeltal ger som resultat endast ett tal eller en summa. Exempel kan vara antal kunder eller total försäljning under en viss period:

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.