facebook6. Resursbokningar – Zoezi

6. Resursbokningar

0. För att utföra denna import behöver först listan på resursbokningar som ni erbjuder fyllas i under ”Inställningar” – ”Försäljning” – ”Resursbokning”:

Se till att resursbokningslista är ifylld

1. Gå till ”Inställningar” > ”Import” > ”Importera” > Typ=”Resurs…” > ”Välj fil” > Vad ska göras = ”Lägg in helt ny data”:

2. Om filen inkluderar flera blad – välja vilka som ska importeras till kundregister:

Resursbokningsimport: Steg 2

3. Välj vilka kolumner som ska användas och hur de ska matchas.

4. Ta del av information om hur många rader som kommer att importeras ur bladet.

5. Eventuell avhämtning av filen med felrader till manuell justering:

Resursbokningsimport: Steg 5

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.