facebookRoller – Zoezi

Roller

Personal i systemet alltid ska ha minst en roll för att visas inte bara som en person under ”Kunder” > ”Alla kunder” utan även under ”Personal” > ”Visa alla” och bl.a. bli valbar som resurs för aktiviteter, resursbokningar och kurser.

1. Gå till ”Inställningar” > ”Hantera behörigheter” .

2. Ta del av standardvarianterna av roller för Ägare, Instruktör och Administratör finns redan i systemet.

3. Om nuvarande roller behöver justeras eller övriga roller behöver skapas:

3A. Använd knappar ”Ändra” och ”Kopiera”.

3B. Eller gör det smidigare via ”Inställningar” > ”Import” > Typ=”Roller” (filen behöver innebära följande kolumner: ”Id” (för rollen), ”Namn” (för rollen), ”Behörigheter” (dela dem med ”;”)).  

4. För att fylla i roller för personalen:

4A. Roller för enstaka personer kan ställas in manuellt ”Kunder” > ”Alla kontakter” > ”Ändra” > ”Roller och grupper”.

4B. Om en person skapades manuellt via ”Personal” > ”Lägg till” eller har redan några roller kan det göras via ”Personal” > ”Visa alla” > Välj > ”Ändra” > ”Roller”.

4C. Roller importeras för personer som ska ha dem via “Inställningar” > “Import” > “Kunder” (filen ska ha 2 kolumner: ”Kund id” och ”Roller” (t.ex.: 1;2;3) – siffrorna som motsvarar rollerna kan kollas genom att använda export-verktyget (”Inställningar” > ”Export” > Typ=”Roller”).

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.