facebookSpecialrapporter – Zoezi

Specialrapporter

Hittas under ”Statistik” (1) > ”Specialrapporter” (2):

Välj en rapport ur listan (3):

 • – Aktivitetsstöd;
 • – Avräkning resurser;
 • – Betalningar;
 • – Förfallna värdekort och presentkort;
 • – Gruppträning;
 • – Händelselogg kassa;
 • – Kvittolista;
 • – Löneunderlag;
 • – Sålda produkter;
 • – Värdekortshistoria;
 • – X-dagsrapport;
 • – Y-dagsrapport;
 • – Träningskort:

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.