facebookSpecialrapporter – Zoezi

Specialrapporter

Aktivitetsstöd

Avräkning resurser

Betalningar

Förfallna värdekort och presentkort

Gruppträning

Händelselogg kassa

Kvittolista

Löneunderlag

Sålda produkter

Träningskort

Värdekortshistoria

X-dagrapport

Z-dagrapport