Specifikation

 

Kunder

 • Företag och privatperson

 • Stöd för bokas och betalas av annan person

 • Automatisk förlängning av träningskort

 • Kundsidor med all information

 • Möjlighet att lägga in egna fält, samt
  styra vilka som är obligatoriska och ska visas

 • Avancerad sökfunktion

 • Filtrering av tex. Nya kunder, utgående kort

 • Kundjournal

Träningskort

 • Klippkort

 • Månadskort

 • Löpande eller tidsbegränsade

 • Provträningskort

 • Dag/kvällskort

 • Bara Passbokning/Inpassering eller både och

Personal

 • Personliga inlogg

 • Egna scheman med sina pass

 • Behörighets inställningar

 • Olika roller

 • Säljstöd

Bilder

 • För kund och personal

 • Hämta från facebook

 • Syns på många ställen

Påminnelser och utskick

 • Påminnelser om pass etc.

 • Medlemsutskick

 • Personalutskick

 • Mail

 • SMS

Statistik och rapporter

 • Diagram

 • Grafer

 • Topplistor

 • Online eller utskrift

 • PDF och Excel-stöd

Inpassering

 • Kundinformation

 • Träningskort information

 • Nedräkning från träningskort

 • Stöd för låsta dörrar

 • Stöd för offline

 • Magnetkort och RFID-tagg

Schema och passbokning

 • Schemaläggning

 • Koppla mot olika pass och lokaler

 • Karta för utomhuspass

 • Både för kunder och personal

 • Köhantering

 • Närvaro- och betalningslistor

Betalning

 • Betalningar genereras automatiskt

 • Kortbetalning, autogiro, faktura, värdekort
  eller kontant

 • Stöd för kvittoutskrift

 • Stöd för värdekort hantering

 • Webbutik

Resursbokning och hantering

 • Skapa bokningsbara resurser

 • Skapa olika tjänster

 • En till en bokning

 • Möjlighet att boka fler tider samtidigt

 • Person, Lokal, rum eller plats

 • Bokning via mobilen

Övrigt

 • Språkstöd

 • Applikation för smartphone och tablet

 • Individuella anpassningar

 • Import och Export