facebookSpråkfilen – Zoezi

Språkfilen

För att ändra standardtexter för Personalsidan samt Medlemssidan (t.ex. för menyval under knapp ”Boka” på gruppträningsschemakomponenten):

  • – använd i systemet vänstermeny ”Inställningar” > ”Språk”: