facebookMedlemshantering – Zoezi

Medlemshantering

NY TERMIN, NY VERSION!

Natten onsdag till torsdag, 4-5 september, uppdaterar vi Gymsystem med en hel del nyheter och nya funktioner.

I denna release finns bland annat den mycket efterfrågade kategoriseringen i webbshoppen.

Ekonomi

– På preliminära fakturor med flera rader betalvillkoret nu enkelt ändras för samtliga rader innan den bekräftas.

– Vid resursbokning med betalsätt betala på plats sätts förfallodatumet numera till dagen då tjänsten äger rum.

– Fakturornas layout har anpassats till fönsterkuvert.

Medlemssidan

– Verksamhetens kontaktuppgifter finns nu synliga vid inloggning samt i menyn i vid sitt namn i högra hörnet då man är inloggad på medlemssidan. Kontaktuppgifterna hämtas från och ställs in under Inställningar > Allmänt.

– Produktlistan i webbshoppen har fått ytterligare mobilanpassning.

– Kategorier i webbshoppen och kassa. Kategorierna och dess hantering finns nu under Inställningar > Allmänt > Kategorier. Respektive produkt kopplas till kategorin via Inställningar > Försäljning.

Filer/avtal

– Filnamn och avtalsnamn har inte längre någon begränsning på längd av text.

– Personen som laddar upp avtal får nu även bekräftelse då avtalet signeras.

Resursbokning

– Löpande resursbokning. Medlemmar kan nu checka in och checka ut och blir debiterade sin tid som incheckad. Om samma resurs används för ”vanlig” resursbokning så har den ordinarie bokningen företräde. Verktyget kan användas för att de som exempelvis bokat tid i hall och vill stanna några minuter till kan checka in utan att behöva boka och betala för ett helt block till.

Övrigt

– Det syns nu direkt i tabellen vilka färger som är valda för respektive passtyper.

– Antalet Att göra-uppgifter har anpassats till att vara beroende på de är kopplade till grupp eller personliga.

– Processen för att uppdatera en mall på villkorsstyrda utskick har förenklats.

– Möjlighet att lägga resursbokningsklippkort som inkluderande produkter till kurser.

– Ny app för datorn där man inte behöver lägga in koder från systemet för kunna koppla kortterminal. Mer kan nu även fixas direkt från Gymsystem så som att stänga av popup samt korrigering av dubbla ljud.

Lagidrott

–  Matchsidan kan nu delas via mail eller Facebook på samma sätt som  gruppass kan delas från medlemssidan.

– Gruppsidan har uppdaterats så att bara aktuella tävlingar syns. Övriga lagras i en historik-tab.

– Tabellerna är mer komprimerade i design.

– Lagledare kan nu skicka mail till lagmedlemmarna från gruppsidan.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.