post

Uppgradering på söndag 21/1

Nu är det dags för ytterligare en ny version av systemet. Förutom en del buggfixar finns också följande förändringar:

Intresseområden
Det är nu möjligt för medlemmarna att välja vilka intresseområden de har. Det kan exempelvis vara styrketräning, bollsport eller kost. Ni lägger in vilka områden de ska kunna välja bland. Ni kan sedan göra utskick till olika grupper beroende på vilket intresseområde de valt.

Kunden kan lägga in egna pass
Ibland kan det ju vara så att man önskar att ta del av alla sina kunders fantastiska erfarenheter. Nu är det möjligt för kunderna att lägga till egna pass som de kan hålla i. Obs, detta är inte en funktionalitet som ni måste använda. Ni ställer själva in per passkategori.

Kunder kan tillåtas kommunicera med andra inbokade på ett pass
Inför vissa pass kan det vara praktiskt om kunderna kan se vilka andra som kommer och kan kommunicera med varandra i förväg. Även detta är en inställning som ni själva väljer om det ska vara möjligt att göra eller inte.

E-post till passdeltagare
Möjlighet att ett e-post skickas till de som är inbokade på ett pass X timmar innan passet börjar.

Övriga förbättringar
+ Förbättring av godkännande av villkor
+ Medlemskort som medlemmar kan visa upp
+ Massutskick av E-post och SMS använder nu nya utskicksdelen
+ Förbättrad närvarohantering. Går nu att se närvaron direkt från passdialogen.
+ Fakturor matchas nu automatiskt om fakturanummer angetts och betalare och belopp stämmer

Vi är tacksamma för all den värdefulla feedback vi får från er och vill gärna att ni fortsätter med det. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta vår support: support@zoezi.se, 013-10 18 40

post

Betaversion av närvaroappen

Vi har nu jobbat för fullt och förutom småfix har vi gjort en första betaversion av närvaroappen. Med den kan alla instruktörer logga in och se de pass som de ska vara ledare på, klicka sig in på passet och se alla som är anmälda. De kan därifrån enkelt kolla upp kunden om den har giltigt kort och lite övrig information. De kan även enkelt med en knapptryckning markera om personen är där eller inte, och då om de har klippkort dras en omgång från kortet automatiskt. Närvaroappen är alltså nära kopplad till bokningssystemet av pass så för att den ska fungera måste ”Passbokningsmodulen” vara aktiverad.

Vi hoppas nu att både vanliga gym som har uteträning och utegrupperna ska få stor nytta av denna modul.