post

Smidig schemaläggning

Det finns två olika möjligheter att lägga schemat i Gymsystem; dels genom ett vanligt formulär där man stegar igenom och fyller i rätt uppgifter, dels genom en mer grafisk metod. Du hittar den grafiska schemaläggningsmetoden i menyn under ”Schema” > ”Ändra passchemat”. Här ser ni samtliga olika passtyper som ni lagt in i systemet samt en kalender med de pass som redan idag är inlagda. Vill ni nu lägga till ett nytt pass så tar ni musen över önskad passtyp och håller sedan ner vänster musknapp och drar in passet till den plats ni vill ha den på i schemat (se bild ovan). När ni sedan släpper passet på den plats ni vill att det ska ligga på så kommer ett fönster upp som då är ifyllt med passtyp, datum och tid, så att ni har möjlighet att lägga till övrig information.

När ett pass väl ligger i kalendern så kan ni enkelt flytta på det genom att hålla musen över det pass ni vill flytta, sedan hålla in vänster musknapp och dra passet till den position som ni vill att passet ska vara på, släpp musen och passet är nu flyttat och sparat. På samma sätt kan ni även ändra längden på passet genom att hålla musen över nedre kanten av passet som ni vill ändra längd på, håll sedan musknappen nedtryckt och dra passet uppåt eller nedåt beroende på om ni vill förlänga eller förkorta det.

Hoppas detta förenklar ert arbete när ni nu ska lägga in sommaren och höstens schema.