facebook7. Träningskort – Zoezi

7. Träningskort

Viktigast i denna import är att få med ”Kund” (kolumn ”Kund” kan innehålla en typ av data: personnummer, användarnamn, E-post, Id i nya systemet, KortNr eller ett annat fält med unik data), ”Träningskortsnamn”, ”Pris”, ”Giltigt från”, ”Giltigt till”, ”Betalsätt” (läs mer om kolumnen nedan under punkt 0.3 – 0.4).
Inför själva träningskortimporten för en kundlista behöver det finnas motsvarande träningskortsnamn under “Inställningar” > “Försäljning” > “Träningskort” (även de går att importeras, men kan även skapas upp där manuellt med samma namn som ska användas för träningskortimport).

0. Förbered filen till importen (kontakta vår support om du behöver hjälp med detta):

0.1. Giltigt till och Giltigt från – ska vara i TEXT format ÅÅÅÅ-MM-DD, annars behandlar systemet informationen felaktigt.

0.2. Se även till att löpande (”Giltigt till” datumet är mer än 2 år framåt i tiden) träningskort i din fil inte är bundna till datumet – ta bort sådana datum ur kolumnen.

0.3. Skapa (eller byt namn på motsvarande) kolumn ”Betalsätt” för alla rader.

0.4. Filtrera alla autogirokort och flytta dem till ett separat blad ”Autogirokort” – fyll i kolumn ”Betalsätt” med text ”directdebit”. För resterande rader ska ”Betalsätt” vara ”unknown”.

0.5. Eftersom klippkort har sitt eget specifika fält behöver de också flyttas till ett separat bladKlippkort” med ett ifyllt fält ”Gånger kvar”.

0.6. Om din fil även innehåller rader Medlemskap – flytta även dessa till ett separat blad ”Medlemskap” (”Giltigt från” datum importeras automatiskt som början av gällande år).

1. Gå till ”Inställningar” > ”Import” > ”Importera” > Typ=”Träningskort” > ”Välj fil” > Vad ska göras = ”Lägg in helt ny data”:

Träningskortsmport: Steg 1

2. Om filen inkluderar flera blad – välj vilka som ska importeras till träningskortsregister:

Träningskortsmport: Steg 2

3. Välj vilka kolumner som ska användas och hur de ska matchas, t.ex.:

Träningskortsmport: Steg 3

4. Ta del av information om hur många rader som kommer att importeras ur bladet:

Träningskortsmport: Steg 4

5. Eventuell avhämtning av filen med felrader till manuell justering:

Träningskortsmport: Steg 5

6. För att importera nästa blad med träningskort – börja om från Steg 1.

7. Träningskortsstatistik går att överblickas och hämtas via ”Statistik” > ”Specialrapporter” > ”Träningskort”.

8. Om det inte finns blad till träningskortimport kvar kan du utföra andra typer av import:

 • Aktivitetskategorier;
 • Aktivitetstyper;
 • Anläggningar;
 • Autogiromedgivanden;
 • Behörigheter;
 • Betalsätt;
 • Grupper;
 • Gruppmedlemmar;
 • Inpasseringar;
 • Journalanteckningar;
 • Konton;
 • Kort/taggar;
 • Kostnadsställen;
 • Kundstatus;
 • Matcher;
 • Pass;
 • Produkter (inkl. Träningskortslista);
 • Resultat;
 • Resurser;
 • Roller;
 • Tävlingsanmälningar.

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.