facebookUnderbiträde – Zoezi

Underbiträde

För att tillhandhålla en så bra tjänst som möjligt använder vi oss av några så kallade Underbiträde. Dessa är:
Underbiträden/tjänster
Amazon
Servrar. E-post-utskick. (Persondata lagras)
Freshdesk
Support / ServiceDesk (Persondata kan lagras beroende på vad som skickas in)
Google
E-post för support (Persondata kan lagras beroende på vad som skickas)
Bankgirot
Autogiro- och bankgiroinbetalningar (Persondata, personnummer och kontouppgifter)
För tilläggstjänster som kan beställas till
Stripe
Kortbetalningar online (Persondata, namn och kortuppgifter, Data lagras i USA, jobbar dock för GDPR)
Ip1
SMS-utskick (telefonnummer, Persondata beroende vad som skickas)
Swish
Betalning i kassa och online
Infrasec
Kontrollenhet för kassa
SPAR (kommande)
Uppslag av personuppgifter
Swedbank
För hantering av BankID
SEB
För hantering av swish, kortbetalningar
Posten
Skickas ofta paketen via dem
Tidomat, RCO, SiemensEntro, MailChimp, Bambora, Parakey
Vi integrerar mot dessa men det kräver att kunden har avtal/konto/enhet från den leverantören

👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.