facebookUtskick – Zoezi

Utskick

Utöver meddelande som skickas automatiskt vid specifika händelser i systemet (inkl. bokning, avbokning, betalning) går det att skapa nya skräddarsydda utskick av följande typer:

  • Offert (för digital signering via Mobil bank-id),
  • Undersökning (låter bestämma om mottagare kan vara anonym samt inkluderar frågor med obligatoriska och ej svar i olika format, inkl. flervalslista),
  • Nyhet (publiceras på medlemsidan),
  • Notis I mobilen (användare väljer om notiser är tillåtna via sin profil på medlemsidan),
  • E-post (kan markeras som marknadsföring och då skickas bara till dem användare som har tillåtit denna typ av e-post från systemet),
  • SMS (kan markeras som marknadsföring och då skickas bara till dem användare som har tillåtit denna typ av sms från systemet),


Överblick över alla historiska och schemalagda utskick hittas under ”Utskick” > ”Alla utskick”:

Ett nytt enkelt utskick i Zoezi skapas (schemalags) antingen via:


A. ”Kunder” > ”Sök” > välj en sparad kundflik (t.ex. ”Alla kunder”, ”Aktiva medlemskap” eller ”Kort snart går ut”) > knapp ”Skicka e-post” (alternativt ”Skicka SMS” ).

B. ”Kunder” > ”Grupper” välj en grupp och tryck knapp ”Gör utskick”).


C. ”Personal” > ”Visa alla” > knapp ”Skicka e-post” (alternativt ”Skicka SMS” ).


D. ”Utskick” > ”Alla utskick” > knapp ”Skapa nytt”.

Om texten saknas bland befintliga utskicksmall (listan visas även under ”Utskick” > ”Administration” > ”Utskicksmall”) men kommer att återanvändas någon gång skapas en ny utskicksmall – använd där knapp ”Lägg till ny”:👋 Vi bygger om, besök vår nya hemsida på zoezi.se.