facebookVerktyg diagram – Gymsystem

Verktyg diagram

För linjediagram och stapeldiagram så finns det i översta högra hörnet av diagrammet fyra knappar. Dessa kan användas för att zooma in på ett visst område för att på så sätt förstora bilden. Det går även att spara diagrambilden till datorn.
personal

Nederst i diagrammet går det att justera tidsperioden genom att dra med musen. Se nedan:
personal